Bestyrelse

Bestyrelse

Ungeherberget Sporsløjfen er en selvejende institution, med en selvstændig bestyrelse, som har det overordnede ansvar for tilbuddet:

RG60´ bestyrelse 2022:

Lars Ploug Sørensen (formand)
Lene Lilja Petersen (næstformand)
Merete Hjorth Osbæck
Laura Helene Højring
Theis Martin Malmborg
Lotte Just
Sara Emilie Madsen (medarbejderrepræsentant)

Forstander: Thommi Nielsen