Visitation

Visitation

Læs her om retningslinjer for visitation til Sporsløjfen:

Visitation

Forstanderen på Ungeherberget Sporsløjfen har ind- og udskrivningsretten af beboere, jf. SEL. § 110, stk.3. Kontakt RG60 på telefon 42456066 eller 43496065, samt mail info@rg60.dk

Ungeherberget Sporsløjfen har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, men unge fra hele Danmark, kan søge om plads.

Hvis du har spørgsmål til visitationen, er du velkommen til at kontakte medarbejderne på tlf. 42 45 60 66 eller 42 45 60 63.

Inden en ung tilbydes en plads på Sporløjfen, inviteres han/hun til en visitationssamtale. Formålet med visitationssamtalen er, at afklare om han/hun er i målgruppen. Vi ønsker at afklare borgerens sociale, psykiske og misbrugs situation. Samtalen varer ca. 45 min. Du er som samarbejdspartner velkommen til at deltage i visitationssamtalen, såfremt borgeren ønsker det.