Målgruppe

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til unge hjemløse i aldersgruppen 18-29 år med sociale og/eller psykiske problemstillinger, eventuelt kombineret med et misbrug.

Tilbuddet henvender sig til unge hjemløse i aldersgruppen 18-29 år med sociale og/eller psykiske problemstillinger, eventuelt kombineret med et misbrug. Målgruppen er kendetegnet ved manglende kontakt til eksisterende behandlingstilbud og sociale tilbud.

Beboerne kendetegnes ved at have manglende tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarked. De har ofte et forbrug/misbrug af cannabis og andre euforiserende stoffer. Vi ser dog også at de unge kan have et misbrug af alkohol. Målgruppen kan være præget af lavt selvværd og være psykisk sårbare. Mange af de unge har kriminel adfærd, og nogle har kontakt til bandemiljøet. En stor del af beboerne har anden etnisk baggrund.

Beboere kan være præget af svære psykiatriske lidelser som paranoid skizofreni, hashpsykoser, borderline og andre personlighedsforstyrrelser, traumer, selvskadende adfærd, angst, depression og ADHD.

En stor del af de unge er præget af opvækst med foranstaltninger i form af anbringelser på døgninstitutioner eller støtte i eget hjem og lignende tiltag.

Derudover rummer Sporsløjfen også i perioder en gruppe beboere, der er kommet til Danmark som flygtningebørn med traumer til følge.