Kerneopgave

Kerneopgave

Sporsløjfens kerneopgave og værdier definerer dagligdagen blandt personale og beboere.

Kerneopgaven er, at tilbyde et trygt fællesskab til unge i en udsat livsposition og samarbejde med dem om at finde muligheder der styrker selvværd, ressourcer, netværk og evnen til at leve et selvstændigt liv.

I arbejdet med kerneopgaven er vi ambitiøse i forhold til at udvikle relationen med den unge, samtidig med at vi arbejder på at opbygge deres tillid til os og andre.

Vi vægter et professionelt og pædagogisk højt niveau. Det gør vi gennem en helhedsorienteret social indsats, hvor vi gør brug af alle personalets kompetencer, husets ressourcer og eksterne samarbejdspartnere.

• Sammen finder vi konstruktive handlemuligheder

• Vi tager ansvar for egen udvikling

• Vi forholder os ansvarligt og aktivt til aftaler

• Vi udfordrer og respekterer det private

• Alle medvirker til, at Sporsløjfen er et trygt sted at være

• Vi bidrager alle til at huset fungerer